Informations personnelles
Adresse de facturation
Information additionnelle requise
Alle firmakunder, enkelpersonsforetak og organisasjoner må oppgi gyldig org.nummer. (9 siffer) Firmaet du registrerer her blir eier av domenenavn bestillt på denne konto.
Du kan opprette en personlig identifikator (PID) gratis hos Norid. Ved bruk av PID kan du registrere inntil 5 .no domenenavn.
Føldselsdato | Eks: 21.12.1985
Fyll inn UTEN 00 eller +, men inkluder landskode. Eksempel: 4785369742
Marker om du ønsker smsvarslinger, kan endres når som helst. Tjenesten er gratis.
Sécurité du compte

Niveau du mot de passe: Entrez un mot de passe

Joignez-vous à notre liste d'envoi

Vi vil gjerne sende deg nyheter, informasjon og tilbud på e-post. Ca 1-2 ganger per år.


  Conditions d'utilisation